PEP-information gjort let tilgængelig

Nordisk PEP-information

Bogard hjælper virksomheder, som er underlagt EU's Hvidvaskningsdirektiv med at identificere politisk eksponerede personer (PEP). Dette gør vi ved at tilbyde den mest gennemarbejdede og ajourførte database over nordiske PEP og disse personers nærmeste.

Enkel håndtering

EU's fjerde Hvidvaskningsdirektiv indebærer en ændring af PEP-begrebet, som betyder at fremover skal personer med PEP-roller, der bor i de respektive nordiske lande, også anses som PEP. Dette medfører en større arbejdsbyrde for de operative afdelinger i de virksomheder, som er underlagt loven og dermed et behov for mere effektive KYC-processer. Med vores operative AML-erfaringer, kan vi tilbyde tjenester der hjælper vores kunder med på en enkel og effektiv måde at opfylde kravene på PEP-identificering i de respektive nordiske lande.

Høj kvalitet

Vores løfte til vores kunder er tjenester med høj kvalitet. Vores produkter er udviklet med baggrund i lokal nordisk lov og i dialog med de lokale myndigheder. Vi lægger stor vægt på at identificere de rigtige roller og individer så derfor gør vi kun ændringer i af data i vores PEP-database ifølge en proces, som altid indebærer en manuel vurdering.